neděle, duben 18, 2021

letni bazen hlavicka

Návštěvní řád - Letní bazén

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD VENKOVNÍHO KOUPALIŠTĚ

1. Koupaliště je otevřeno dle počasí od června do srpna. Denní provoz je od 9:00 do 19:30 hodin. Ve dnech večerního plavání je otevřeno do 18:00 hod. Večerní plavání je v úterý a čtvrtek od 18:30 do 20:00 hod.

2. Vstup na koupaliště je povolen pouze s platnou vstupenkou, kterou prodává pokladna koupaliště. Opuštění koupaliště a vrácení zpět je možné do 14:00 hodin na základě vrácenky potvrzené pokladnou.

3. Prodej vstupenek začíná otevřením koupaliště a končí 30 minut před jeho uzavřením. Denní vstupenka platí pouze v den jejího vydání a v době provozu.

4. Zakoupením vstupenky se návštěvník podrobuje všem pokynům a ustanovením návštěvního řádu. Dětem mladším 10-ti let je návštěva povolena pouze v doprovodu osob starších 18-ti let. Doprovod je po celou dobu pobytu za dítě odpovědný.

5. Provozovatel areálu - kompetentní,řádně označená osoba- může pořizovat fotodokumentaci pro účel prezentace na svých webových stránkách www.delfinub.cz.

6. Na koupališti není dovolen přístup osobám postižených horečkou, zánětem očních spojivek, nakažlivými chorobami, kožními parazity a vyrážkami, dále bacilonosičům střevních chorob, členům rodin nebo příslušníkům domácností, v nichž se vyskytla nakažlivá choroba a nemocný není od ostatních izolován, osobám zahmyzeným a opilým.

7. Z koupaliště bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který přes napomenutí přestoupí ustanovení tohoto řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků (plavčík, strojník, pokladní), opije se nebo se chová nepřístojným a rušivým způsobem. V případě, že návštěvník na vyzvání neopustí koupaliště, je pracovník tohoto zařízení povinen vyvést rušitele pořádku ven, popřípadě požádat městskou policii o zakročení.

8. Návštěvník musí mít koupací oděv, který je určen pouze pro koupání a svým chováním musí dbát zásad mravnosti a slušnosti.

9. Návštěvníci se ve vlastním zájmu musí pohybovat opatrně zejména na mokrých podlahách a vyvarovat se tak uklouznutí, případně úrazu, při vstupu do bazénu se musí přidržovat zábradlí. Při úrazu či jiné mimořádné události uvědomí každý návštěvník ihned plavčíka nebo kteréhokoliv pracovníka CPA Delfín, základní ošetření provede plavčík, případně jiný zaměstnanec, v případě nutnosti bude přivolána první pomoc, úraz bude zapsán do Knihy úrazů na základě TNV 94 0920-1. Rovněž návštěvníci musí udržovat osobní čistotu a čistotu všech míst a zařízení koupaliště. Před vstupem do bazénu se musí každý návštěvník umýt pod sprchou.

10. Návštěvníci, kteří neumí plavat nebo plavou nedokonale, se nesmí koupat v bazénu pro plavce a mají vyhrazen prostor ke koupání pro neplavce.

11. Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení koupaliště, šetřit vodou a po sprchové koupeli uzavřít ventil sprchy. Dále jsou povinni nahradit škody nebo ztráty, které jejich vinou byly způsobeny na zařízení koupaliště nebo na majetku návštěvníků. Předměty nalezené v prostorách koupaliště odevzdá nálezce pokladní, která je zapíše do provozního deníku.

12. Přání a stížnosti, týkající se provozu a zaměstnanců, zapisují návštěvníci do knihy přání stížností uschované na pokladně. Jinak se mohou návštěvníci koupaliště obracet se stížnostmi, přáními a podněty přímo na provozovatele koupaliště CPA Delfín
tel. 572 619 541, info@delfinub.cz .

13. Na koupališti je Z A K Á Z Á N O !!!!!!! :
· Nepřístojné chování, které ohrožuje bezpečnost a pořádek nebo hlukem ruší klid ostatních. 
-kouřit (kouření je povoleno pouze na terase u bufetu a zadní části travnaté plochy).                                          
· Volat o pomoc bez vážné příčiny.
· Vzájemně se potápět, vhazovat druhé osoby do vody, pobíhat po ochozu bazénu, skákat do vody kromě míst k tomu určených.
· Znečišťovat vodu i ostatní prostory např. pliváním, odhazováním papírů a odpadků, čištěním nebo praním prádla, močením do vody apod.
· Vcházet do oddělení pro osoby druhého pohlaví.
· Brát do areálu koupaliště psy a jiná zvířata.
· Přinášet hořlaviny, používat vařiče, brát do prostorů koupaliště skleněné nebo jiné předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků.
· Odnášet sklo z prostor k tomu určených (bufet a terasa bufetu).
· Používat k hrám v bazénu tvrdé míče a vodní pistole.
· V plaveckém bazénu koupání s plavacím kolem, vestou a rukávky.
· Při večerním plavání skákat do vody.
· Chodit po předělovací zdi, skákat z ní, přelézat a podplavávat.
· Vstup dětem do 1 roku do velkého a středního bazénu.

14. Při naplnění kapacity koupaliště 500 osob mohou odpovědné osoby koupaliště uzavřít a přerušit prodej vstupenek do doby, než se koupaliště uvolní.

15. Návštěvníci jsou povinni na upozornění plavčíka opustit prostory bazénů 15 min. před ukončením provozní doby (u večerního plavání 5 min.) a následně s ukončením provozní doby opustit areál koupaliště.

Návštěvnost

zavřít kalkulačka

Kalkulačka vstupného

Den a délka návštěvy

Počet osob

Výpočet vstupného